ไอศกรีมเวเฟอร์ รสช็อกโกแลต

เข้มข้นกับไอศกรีมรสช็อกโกแลตประกบด้วยเวเฟอร์นุ่ม ความอร่อยที่ลงตัว

ไอศกรีมเวเฟอร์ รสทุเรียน

เข้มข้นกับไอศกรีมรสทุเรียนเข้มข้นประกบด้วยเวเฟอร์นุ่ม ความอร่อยที่ลงตัว