ไอศกรีมแมกโน สวัสดี กะทิผสมเนื้อมะพร้าว

ไอศกรีมดัดแปลงกะทิผสมเนื้อมะพร้าว

ไอศกรีมแมกโนเลีย สวัสดี ทุเรียน

หอม มันจากทุเรียนหมอนทองแท้

ไอศกรีมแมกโนเลีย สวัสดี รวมมิตร

ไอศกรีมแมกโนเลีย สวัสดี รวมมิตร

ไอศกรีมแมกโนเลีย สวัสดี ถั่วดำ

ไอศกรีมแมกโนเลีย สวัสดี ถั่วดำ เพลิดเพลินกับความอร่อยแบบไม่ยั้งกับไอศกรีมกะทิ ผสมถั่วดำชิ้นโตตลอดแท่ง