01 Jun 20

เมื่อซื้อไอศกรีมพิคาชู หรือ โปเกบอล รับฟรี ตัวต่อโปเกมอน มี 16 แบบ ให้สะสม

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 63 หรือจนกว่าของจะหมด

11.jpg