31 Jul 19

สนุกสุดพลัง ฟรี เหรียญท่าโซ่ก๊อตซ่า 1 เหรียญ

เมื่อซื้อไอศกรีมก๊อตซ่าที่ร่วมรายการ 1 แท่ง มี (40 แบบให้สะสม)

pro190801_FreeTazoCoin_main.png


สนุกสุดพลัง ฟรี เหรียญท่าโซ่ก๊อตซ่า 1 เหรียญ เมื่อซื้อไอศกรีมก๊อตซ่าที่ร่วมรายการ 1 แท่ง (มี 40 แบบให้สะสม)


ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 หรือจนกว่าของแถมจะหมด